10 KENMERKEN VAN DE FILOSOFIE

10 KENMERKEN VAN DE FILOSOFIE

10 KENMERKEN VAN DE FILOSOFIE

We leggen uit wat filosofie is, hoe het is ontstaan ​​en wie de eerste filosofen waren. Bovendien zijn de kenmerken, studierichtingen en meer.

Wat is filosofie?

Filosofie is een soort moederwetenschap, voor zover het zich bezighoudt met de relatie tussen mens en kennis, moraal, schoonheid, ervaring, taal en bestaan, naast vele andere kennisgebieden.

Het is een heel oude discipline, waaruit bijna alle kennis direct of indirect afkomstig is, van het humanistische tot het meest objectieve, van wiskunde tot literaire kritiek.

Filosofie heeft geen specifiek interessegebied, of is in ieder geval zo breed dat het samenvalt met andere wetenschappen en disciplines, maar onderscheidt zich bijvoorbeeld van religie, astrologie in het leven, mythologie, esoterie en mystiek doordat het zich vastklampt aan argumentatie en rationeel denken als instrumenten om de waarheden van de mens te bereiken.

Filosofie kenmerken:

oorsprong
De term “filosofie” komt van de Griekse filosofie, “smaak, aantrekkingskracht” en Sophia, “wijsheid” en wordt toegeschreven aan de oude Griekse wiskundige en denker Pythagoras van Samos, rond het jaar 530 voor Christus.

Volgens deze traditie zou Pythagoras filosofen hebben gedefinieerd als een derde type mensen, anders dan degenen die graag handelen en erkenning verwerven, en degenen die graag handelen en winst maken, aangezien filosofen alleen proberen te observeren en te begrijpen.

De eerste westerse filosofen zouden dus rond de 6e eeuw voor Christus ontstaan. C. in het oude Griekenland, ondanks dat ze deel uitmaakten van een sterke religieuze cultuur en pantheïstisch, omarmden en redeneerden ze methoden die dichter bij de menselijke rede lagen dan de wetten van mystiek en aanbidding.

Vroege filosofeert
Een kort verslag van de eerste grote filosofen van de mensheid zou Socrates, Plato en Aristoteles moeten omvatten, die een fundamentele mijlpaal markeerden in de filosofische gedachte die het Westen zou ontvangen via het latere Romeinse rijk dat Griekenland zou veroveren en zijn cultuur zou assimileren.

Maar Anaxagoras, Democritus, Diogenes Laertius, Heraclitus, Thales van Milete en een hele school Griekse denkers zijn ook belangrijk. Andere belangrijke filosofen uit de oudheid waren Aziaten, zoals Siddhartha Gautama (Boeddha), Bodhidharma, Charka en Confucius. Verschillen tussen westerse en oosterse filosofie

De ontwikkeling van de oosterse filosofie volgde haar eigen wegen en vormde vaak religies (zenboeddhisme, taoïsme, confucianisme, enz.) Waarvan de band met het heilige verschilt van die van de westerse monotheïstische religies. Dit maakte de opkomst mogelijk van een veel meer ontspannen filosofische gedachte, in verbinding met het universum door middel van minder cartesiaanse methoden.

Takken van filosofie
Filosofie omvat, net als alle wetenschappen, verschillende takken, zoals:

Metafysica. Bestudeer de werkelijkheid: zijn aard, zijn structuur, zijn componenten en fundamentele principes. Enkele van de fundamentele begrippen waarmee we met de wereld te maken hebben, zijn opgeschreven in een bepaalde metafysische traditie.
Nosologie. Ook wel kennistheorie genoemd, het is gewijd aan de studie van de vormen van kennis en de dynamiek waarmee kennis werkt met mijn essay. In plaats van een bepaald onderwerp te bestuderen, bestudeer je de manier waarop kennis is opgebouwd.
Logica. Het is de tak die is gewijd aan de studie van rationele procedures en de wijzen van demonstratie en gevolgtrekking, dat wil zeggen de denkprocessen waardoor conclusies kunnen worden getrokken uit premissen.
Ethiek. De tak die is gewijd aan moraliteit, deugd, plicht, geluk en codes van menselijk gedrag. Het is onderverdeeld in drie niveaus: meta, normatieve ethiek en toegepaste ethiek.
Esthetisch. Het is gewijd aan de studie van schoonheid en schoonheid, in een poging de betekenis en gedragsregels te vinden.
Politieke filosofie. Het is gewijd aan de theoretische studie van de relaties tussen mensen in de samenleving: macht, structuren, enz.
Taalfilosofie. Tak die taal als fenomeen bestudeert, denkend wat het is, wat de aard en de betekenis ervan is, door middel van niet-empirische methoden (die het onderscheidt van taalkunde).
Universeel en totaliserend
Filosofie is tegelijkertijd een poging om een ​​universele gedachte op te bouwen, dat wil zeggen, die algemeen is of van toepassing is op de hele mensheid, of beschrijft het universum van de dingen zoals ze zijn, ongeacht wie ze denkt.

Bovendien maakt het gebruik van elk ander kennisgebied, hoe specifiek ook, in zijn benadering van het denken zelf en van de waarheid. En hij doet het met als doel totale, diepe antwoorden te krijgen, geen antwoordfragmenten.

Ken kritisch
Filosofie is een denkoefening die vaak dingen die als vanzelfsprekend of bekend worden beschouwd, heroverweegt en die alles in twijfel trekt waarvoor geen solide argument bestaat. Daarom vereist het een rigoureuze redenering die de stappen laat zien.

Methodisch
Een van de grootste zorgen van de filosofie is het vinden van een geldige methode om over de problemen ervan na te denken, dus het behandelt niet alleen de aard van de dingen, maar ook de manieren waarop het al dan niet gemakkelijk is om die aard te benaderen.

Radicale zekerheid
De filosofie streeft naar klinkende, totale en onvergankelijke antwoorden, dat wil zeggen op de waarheid met een hoofdletter. Of het nu kan worden verkregen of niet, deze wetenschap neemt geen genoegen met halve antwoorden of aanwijzingen, maar streeft naar diepe zekerheden.

Geschiedenis
Filosofie (westers) kan worden teruggevoerd tot de oudheid en historisch georganiseerd in de volgende periodes:

Pre-socratische filosofie. Filosofie begint in de 6e eeuw voor Christus. C. in het oude Griekenland, in een periode die pre-socratisch werd genoemd. Het zijn Pythagoras, Heraclitus, Parmenides, Thales van Miletus en Anaximenes.
Klassieke Griekse filosofie. De periode van de grote Griekse denkers die sofisten werden genoemd, onder wie Socrates, wiens methode bestond uit praten en wandelen tijdens het nadenken. Omdat hij niets opgeschreven had, werd zijn werk verzameld en voortgezet door zijn leerling Plato, en later ondervraagd door zijn leerling, Aristoteles.
Hellenistische filosofie. Het vindt plaats na de dood van Aristoteles en midden in de Hellenistische oorlogen die het verval van de Griekse polis markeerden. De belangrijkste figuren zijn onder anderen Epicurus, Zenon de Citi, Photino.
Middeleeuwse filosofie. Het vindt plaats vanaf de val van het Romeinse rijk tot de Europese Renaissance en wordt gekenmerkt door de uitgesproken religieuze nadruk (christelijk, maar ook joods en islamitisch) van zijn doctrines. Agustina de Hipbone, Boaco, Angelo de Canterbury en Pedro Abelard vallen op.
Renaissance filosofie. Typerend voor het denken van de Renaissance, tussen de vijftiende en zestiende eeuw, en vooral gecultiveerde politieke filosofie, humanisme en natuurfilosofie. Het speelde Erasmus van Rotterdam, Saint Thomas More, Michel de Montaigne, Leonardo da Vinci en Francis Bacon.
Moderne filosofie. Ontwikkeld in de zeventiende en achttiende eeuw, draaiden de belangrijkste debatten rond nosologie. De grootste exponenten zijn René Descartes, David Hume, John Locke, Baruch Espinoza en Gottfried Leibnitz.
Filosofie van de 19e eeuw. Zijn grote icoon was Immanuel Kant, die een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de discipline opende. Ze was uitbundig in verschillende gedachten.
Hedendaagse filosofie. De meest actuele trend begon in de twintigste eeuw met auteurs als Bertrand Russel, Karl Popper, gevolgd door Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze en Felix Guattarian, de poststructuralisten of postmodernisten Arabian Royal LLC.

Belang
Filosofie is een zeer centrale wetenschap in de geschiedenis van de mensheid, aangezien de verschillende wetenschappen eruit zijn ontstaan ​​en hun vastberadenheid om het denken te organiseren en een ‘geldige methode’ te vinden om over de werkelijkheid te denken.

Tegenwoordig lijkt het een beetje verwaterd te midden van professionele superspecialisatie, maar het blijft een essentieel onderdeel van de geesteswetenschappen.

Toepassingen
De toepassingen van de filosofie als zodanig lijken misschien beperkt, maar in werkelijkheid dienen ze om drogredenen te ontmantelen, vooroordelen en denkmodellen te bestrijden die, in plaats van de mensheid ten goede te komen, haar fouten verdiepen.

Filosofen zijn de grote waarnemers van het pad dat de mensheid met Brando aflegt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *