Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Verwijderingskennisgeving in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998

Voor wie het aangaat,
Dit is een kennisgeving in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA) waarin u wordt verzocht onmiddellijk te stoppen met het verlenen van toegang tot auteursrechtelijk beschermd materiaal. Ik wil een geval van inbreuk op het auteursrecht melden, waarbij het inbreukmakende materiaal wordt weergegeven op een website waarvan u de host bent.

Het inbreukmakende materiaal, waarvan ik beweer dat het van mij is, is het volgende:

Evenementen Zone
Het originele materiaal bevindt zich op mijn website op de volgende URL’s:

https://www.eventszone.xyz/
Het inbreukmakende materiaal bevindt zich op de volgende URL’s:

https://www.eventszone.xyz/
Mijn contactgegevens zijn:

Naam:
Evenementen Zone
Postadres:
muhallah naserabad st # 09 nishatabad faisalabad
Telefoon nummer:
03154409481
E-mailadres:
zeeshanmalik27453@gmail.com
Ik ben er te goeder trouw van overtuigd dat het gebruik van het beschreven materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of volgens de wet.

De informatie in deze kennisgeving is nauwkeurig en ik ben ofwel de eigenaar van het copyright of ik ben bevoegd om namens de eigenaar van het copyright op te treden.

Ik verklaar volgens de meineedwetten van de Verenigde Staten van Amerika dat deze melding waar en correct is.

Gesigneerd:
Evenementen Zone
Datum:
2021/02/17