Wat is beter een studiebijbel of een referentiebijbel?

Wat is beter, een studiebijbel of een referentiebijbel?

Het probleem met studiebijbel is dat de aantekeningen vaak worden doorspekt met de leerstellige positie of het schema van de redacteur en de samensteller. Nuttige bijbelstudie vereist verschillende componenten, samengevat in drie hoofdvragen.

Wat is beter, een studiebijbel of een referentiebijbel?

Ten eerste, wat staat er? Bekijk de tekst. Ik download van in de tekstverwerker en rangschik het vervolgens in zinnen. Het stelt me in staat de essentiële elementen en trefwoorden te zien. Vervolgens schets ik de passage en vergelijk deze met de omringende cursussen om een idee te krijgen van de algehele context. Mijn gekozen pad kan betrekking hebben op het pad ervoor of erna, en ik moet die relatie zien. Vervolgens zoek ik naar verwante teksten, zoals parallelle passages, citaten uit andere verzen of soortgelijke paden. Schriftplaatsen zijn vaak met elkaar verbonden, en verwijzingen naar de Bijbel kunnen u helpen die links te zien. Laten we in dit artikel de volledige informatie weten over wat een referentiebijbel is. Ik gebruik hiervoor de Thompson Chain Reference Bible.

Wat betekent het?

Zoek hier naar significante termen (woorden, zinnen, mensen, plaatsen, enz.). Met een Strong’s Concordance kun je in het oorspronkelijke Hebreeuws of Grieks zoeken naar oorspronkelijke betekenissen. Met een bijbels woordenboek kunt u andere onderwerpen opzoeken die verband houden met uw tekst. Als Johannes de Doper essentieel is in mijn geselecteerde passage, kan ik hem opzoeken in de handige verwijzingen in de Thompson Bible en in een vertrouwd Bijbelwoordenboek. Dit werk voegt diepte toe aan je studie. Op dit punt kunt u uw observaties noteren en verdere vragen stellen voor aanvullend onderzoek.

Hier begin je te ontdekken waarom het ertoe doet. U kunt beginnen de bedoeling van de auteur te onderscheiden (soms wordt dit vermeld), en inzicht krijgen in wat de oorspronkelijke toehoorder of lezer ervoer uit de tekst. We zijn duizenden jaren verwijderd van de oorspronkelijke taal en cultuur van de Schrift. Het zou het beste zijn als je een glimp opvangt van wat ze begrepen. Dan kun je het principe van duurzame waarheid zien dat uit de tekst naar voren komt.

Dit proces, ontwikkeld tijdens mijn bediening van 37 jaar, heeft me geholpen de Bijbel te begrijpen en te onderwijzen aan talloze parochianen.
Wat zijn de verschillen tussen een studiebijbel en een gewone bijbel?

Het is goed om te onthouden dat de originele transcripties van de Bijbel geen interpunctie en geen hoofdstuk- of versnummers hadden. Die zijn later toegevoegd en moeten niet overwegen om door God geïnspireerd te worden zoals de originele tekst is. Een studiebijbel bevat veel of alle van de volgende zaken die, hoewel nuttig, ook niet door God geïnspireerd zijn.

Kruisverwijzingen om te laten zien waar een deel van de Bijbel elders in de Bijbel wordt geciteerd

Kruisverwijzingen naar soortgelijke of verwante passages

Voetnoten die de feitelijke historische of culturele context verklaren
Historische kaarten
Woordenlijst (zoals een kort woordenboek voor essentiële of moeilijke woorden)
Concordantie is (de meest voorkomende verwijzingen, waar vindt u de essentiële woorden van die vertaling).
Voetnoten verklaren de betekenis van een bepaalde passage.
Veel leraren en predikers vertelden me dat deze allemaal waardevol zijn om de Bijbel beter te begrijpen, behalve de laatste. Alles dat de feitelijke contextuele achtergrond van een passage versterkt, is nuttig. Maar voetnoten die de betekenis van een bepaalde cursus uitleggen, gaan verder en introduceren interpretaties die gevaarlijk zijn omdat ze mogelijk fout zitten. Enkele van de meest voorkomende misverstanden over het christendom zijn afkomstig van voetnoten in studiebijbels die de grens overschrijden van feitelijke achtergrond naar interpretatie. Dus ik stel voor dat je een studiebijbel zoekt met de eerste zes opties op deze lijst, maar indien mogelijk zonder interpretatieve aantekeningen.

Wat is de beste studiebijbel?

Ik neem aan dat als je de ‘beste bijbel’ zegt, je de ‘beste vertaling van de bijbel’ bedoelt. Dus dit is mijn antwoord (het kan technisch worden!):

De beste vertaling van de Bijbel om te lezen is een verzameling van een hoop. Nooit, en ik benadruk dat, houd je nooit aan één vertaling, want een perfecte vertaling bestaat niet!

Als je naar een vertaling kijkt waarbij elk woord uit het Grieks / Hebreeuws in het Engels is vertaald, de zin is verbroken, de woorden overal zijn, enz. Om Engelssprekenden te laten begrijpen wat er wordt gezegd, moeten de woorden opnieuw worden gerangschikt, en sommige woorden moeten hier voor ons geïmplanteerd en geschreven worden (bijv. door ‘de’ toe te voegen om de zinsstructuur correct te maken in het Engels).

Referentiebijbels bieden overal kruisverwijzingen en bieden de zuivere tekst van de Schrift zonder boekinleidingen, grote hoeveelheden artikelen of studienotities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *